- Mijn specialiteiten

Gespecialiseerd in diabetische voet.

Clienten met diabetis (suikerziekte) hebben te veel suiker in hun weefsels, waardoor zenuwbanen kunnen afsterven. Ze kunnen dan na enige tijd problemen krijgen omdat het zenuwstelsel pijnprikkels vanaf de voeten niet meer goed doorgeeft aan de hersenen. Beschadigingen van de voethuid en open wonden worden dan dus niet meer goed gevoeld.  Er  kunnen zo dus ernstige ontstekingen ontstaan. De behandeling van diabetici moet dus nog nauwkeuriger gebeuren en voorkomen moet worden dat er wondjes gaan ontstaan. Sommige suikerpatienten zijn stram en stijf en kunnen onmogelijk de eigen voeten behandelen, maar er zijn ook diabetici  die nog heel soepel kunnen bewegen. Op grond van fysiologische veranderingen in de voeten is er een indeling gemaakt in zorgprofiel  0 t/m 4. Daarnaast wil men weten of de patient zelf in staat is om zijn voeten te behandelen. Op grond van die gegevens beoordeelt de verzekeringsmaatschappij of u wel of niet uw behandeling vergoed krijgt. Dit geheel is zo ondoorzichtig en wordt zo vreemd toegepast door de verzekeringen dat er ieder jaar weer wijzigingen worden doorgevoerd, waardoor  weinig mensen meer begrijpen hoe de systematiek in elkaar zit. Daarom voldoet Madefeet wel aan alle kwaliteitseisen, staat ingeschreven bij het KRP onder nummer 2323, maar heeft zich niet aangesloten bij een zorggroep. U krijgt de behandeling dus meestal niet vergoed.

 

De Reumatische voet.

Ook voor de reumatische voet moet een extra opleiding worden gevolgd door de pedicure. Er kunnen in de voet reumatische vergroeiingen ontstaan waardoor de functionaliteit van de voet gaat veranderen.  Er ontstaan dan andere drukpunten. Bloedvaten kunnen worden dichtgedrukt, waardoor er een huidinfarct (een zweer) gaat ontstaan. Door een slechte doorbloeding van de voeten zullen zenuwbanen ook gaan afsterven, waardoor pijn aan de voeten niet meer wordt doorgegeven aan de hersenen. Het stoten van de voeten kan dan leiden tot bloeduitstortingen en afsterving van weefsel. Uiteindelijk kan een teen/voet  afsterven. 

Voetzone reflexologie

De indianenstammen in Zuid Amerika geloofden er al in. Het volgens een vaste opbouw masseren van de voet zou tot een goede gezondheid leiden. Men meende al dat een aantal punten op de voet correspondeerden met organen in het lichaam. Ervaren masseurs menen dan ook aan de voeten te kunnen waarnemen waar de client last van heeft. Aan de andere kant is de massage in ieder geval heel ontspannend en voelt men zich na 30 minuten een heel ander mens. Wilt U zich dus een keer echt ontspannen, U kunt altijd voor een voetmassage terecht bij Madefeet voetverzorging.

Codecertificaat

Het codecertificaat geeft aan dat ik als pedicure voldoe aan alle wettelijke- en branche-eisen die worden gesteld aan hygiëne, milieu en arbeidsomstandigheden.